Ακούστε
Nova FM 106
Ζωντανά
Ακούστε Nova FM 106 Ζωντανά
Έχουμε 66 επισκέπτες συνδεδεμένους
Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
Σε μία κοινωνία, όπου το μηνιαίο εισόδημα δυσκολεύεται να καλύψει όλες τις ανάγκες, πολλοί συμπολίτες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις βιοποριστικές ανάγκες των οικογενειών τους.

γράφει ο Αριστείδης Οντούλης
28 Νοε 2016

 

 

Σε προηγούμενο άρθρο για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), έγινε ανάλυση του πιλοτικού τότε προγράμματος. Αν και λίγες οι Θεσσαλικές περιοχές που εντάχθηκαν στην πρώιμη του φάση, έγινε εκτενής ανάλυση του ΚΕΑ, δεδομένου ότι από 1η Ιανουαρίου 2017, το πρόγραμμα θα πάρει την τελική του μορφή και θα υλοποιηθεί σε όλη την χώρα.

Σε μία κοινωνία που το μηνιαίο εισόδημα, δυσκολεύεται να καλύψει όλες τις ανάγκες, πολλοί συμπολίτες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις βιοποριστικές ανάγκες των οικογενειών τους.

Για τις ευάλωτες αυτές ομάδες, δημιουργήθηκε το ΚΕΑ. Ένα επίδομα πολυμορφικό, προκειμένου κάθε δικαιούχος να έχει ένα minimum χρηματικών εισροών, ή υπηρεσιών δεδομένου ότι κάποιες μόνο από τις παροχές του ΚΕΑ είναι χρηματικές απολαβές.

Τι είναι λοιπόν το Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης; Το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η σχεδίαση του προγράμματος, έγινε από την ομάδα εργασίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 υπό τον συντονισμό του Γ.Γ. Πρόνοιας κ. Δημήτριο Καρέλλα και την εποπτεία της Αν. Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου.

Το ΚΕΑ δεν είναι παροχή ούτε του ΟΑΕΔ, ούτε κάποιου άλλου προνοιακού οργανισμού. Οπότε και για την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα τις υποβάλλουν σε κάποιο οργανισμό, αλλά χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet, θα οδηγηθούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι μη έχοντες πρόσβαση στο διαδίκτυο (πχ, ηλικιωμένοι κλπ), θα μπορούν να απευθυνθούν στον Δήμο για βοήθεια όπου θα συμπληρώσουν την αίτηση με τη βοήθεια υπαλλήλου του Δήμου.

Στις βασικές πληροφορίες για την αίτηση συγκαταλέγονται Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN και, για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα.

Το ΚΕΑ θα δεχτεί αιτήσεις από αρχές του 2017 και αναμένεται οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν από τον Φεβρουάριο του 2017.

Ποια είναι τα κριτήρια για το ΚΕΑ; Είναι τριπλό το κριτήριο για την αίτηση του ΚΕΑ και μελετά την διαμονή της οικογένειας, τα εισοδήματα και την περιουσία αυτής.

Πρώτον, όλα τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να μένουν νόμιμα σε έναν από τους Δήμους που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του προγράμματος. Δεύτερον, το συνολικό εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού τους τελευταίους 6 μήνες (πριν από την υποβολή της αίτησης) πρέπει να είναι κάτω από το όριο εισοδήματος που προβλέπεται για ένταξη στο πρόγραμμα:

Οικογενειακή κατάσταση Εισόδημα εξαμήνου

Άγαμος                         1.200 €
Ζευγάρι χωρίς παιδιά      1.800 €
Ζευγάρι με 2 παιδιά        2.400 €
Ζευγάρι με 3 παιδιά        2.700 €

Η φορολογητέα αξία των ακινήτων που ανήκουν σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση ατομικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ. Για ένα τετραμελές νοικοκυριό — που αποτελείται από το σύζυγο, τη σύζυγο και 2 ανήλικα παιδιά — η φορολογητέα αξία των ακινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 135.000 ευρώ (για κάθε επιπλέον μέλος το όριο για τη φορολογήσιμη ακίνητη περιουσία αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ). Η μέγιστη φορολογητέα αξία των ακινήτων για κάθε νοικοκυριό είναι 150.000 ευρώ.

Πόσο θα επιδοτηθεί σε χρήμα κάθε εντασσόμενη οικογένεια;

Ο κάτωθι πίνακας δείχνει την επιδότηση σε χρήμα που θα λάβει κάθε εντασσόμενος:

Οικογενειακή κατάσταση

Ποσό

Άγαμος

200 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά

300 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά

400 €

Ζευγάρι με 3 παιδιά

450 €

- See more at: http://www.isologismo.gr/new.php?id=103#sthash.uyc2oPcQ.dpuf

Οικογενειακή κατάσταση

Ποσό

Άγαμος

200 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά

300 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά

400 €

Ζευγάρι με 3 παιδιά

450 €

- See more at: http://www.isologismo.gr/new.php?id=103#sthash.uyc2oPcQ.dpuf

Οικογενειακή κατάσταση

Ποσό

Άγαμος

200 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά

300 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά

400 €

Ζευγάρι με 3 παιδιά

450 €

- See more at: http://www.isologismo.gr/new.php?id=103#sthash.uyc2oPcQ.dpuf

Ο κάτωθι πίνακας δείχνει την επιδότηση σε χρήμα που θα λάβει κάθε εντασσόμενος:

Οικογενειακή κατάσταση

Ποσό

Άγαμος

200 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά

300 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά

400 €

Ζευγάρι με 3 παιδιά

450 €

- See more at: http://www.isologismo.gr/new.php?id=103#sthash.uyc2oPcQ.dpuf

Οικογενειακή κατάσταση Ποσό

Άγαμος

200 €

Άγαμος                         200 €
Ζευγάρι χωρίς παιδιά      300 €
Ζευγάρι με 2 παιδιά        400 €
Ζευγάρι με 3 παιδιά        450 €


Ουσιαστικά δηλαδή εκτός των βασικών προβλεπόμενων το ποσό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί και 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος της οικογένειας.

Το ποσό που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι για τα ποσά άνω των 100 ευρώ θα είναι κατά 50% σε ρευστό και κατά 50% σε μορφή πίστωσης σε προπληρωμένη κάρτα.

Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά δηλαδή θα δίδονται τα 200 ευρώ σε ρευστό και τα 200 θα μπαίνουν στην κάρτα.

Τι λοιπές παροχές προβλέπονται για τους δικαιούχους; Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα έχουν παράλληλα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων, παροχή σχολικών γευμάτων για τα παιδιά, κοινωνικό τιμολόγιο σε ρεύμα και νερό.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει να λάβει υπόψιν της τα 400 εκατομμύρια € που λείπουν από τον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και αυτό πιθανώς να φέρει περικοπές σε άλλα προνοιακά επιδόματα για τη χρηματοδότησή του ΚΕΑ. Οπότε και αναμένεται να κοπούν επιδόματα που καλύπτονται από το ΚΕΑ, όπως το επίδομα θέρμανσης, μένει όμως να πει η διοίκηση του προγράμματος ποια επιδόματα αλλάζουν και πώς.

Κλείνοντας, παρατίθεται ο σύνδεσμος της επίσημης σελίδας του πραγράμματος, ενώ επισυναπτόμενο είναι και το leaflet του προγράμματος (σελιδα 1η & σελίδα 2η).

Το νέο προνοιακό επίδομα αναμένεται να αλλάξει ριζικά την λογική των επιδομάτων στην χώρα μας. Ευχή είναι και το χρηματικό ποσό που θα δοθεί αλλά οι μη χρηματικές παροχές, να βοηθήσουν τις ήδη βεβαρυμμένες οικογένειες.

See more at: http://www.isologismo.gr/new.php?id=103#sthash.uyc2oPcQ.dpuf

 
Dream_Dance-.jpg

Player για Android

Android Player

Απο το κινητό σας πάτε στο: ρυθμίσεις -> ασφάλεια -> και ενεργοποιήστε την εγκατάσταση εφαρμογών απο άγνωστες πηγές. Με μία εφαρμογή QR Code Reader σκανάρετε την παραπάνω εικόνα ή πατήστε εδώ.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΔιαφήμισηCreated by LiquidMinds | Powered by FRIKTORIA | Valid XHTML | Valid CSS.