Ακούστε
Nova FM 106
Ζωντανά
Ακούστε Nova FM 106 Ζωντανά
Έχουμε 74 επισκέπτες συνδεδεμένους
Τεύχος Πολυνομοσχέδιο

Σαν editorial περιοδικού ο τίτλος σήμερα για το πολυνομοσχέδιο που αλλάζει πολλά για τις αναγνωρίσιμες δαπάνες, προκειμένου αυτές να αναγνωριστούν φορολογικά.

γράφει ο Αριστείδης Οντούλης
15 Δεκεμβρίου 2016

 Πολλά μελετάει η λογιστική κοινότητα προκειμένου να κατευθύνει το πελατολόγιο της σε ορθή απεικόνιση του συναλλακτικού της κυκλώματος και έτσι μέσα από την ανάγκη της δικής μας πληροφόρησης και κωδικοποίησης των όσων αλλαγών λαμβάνουν χώρα, τις κοινοποιούμε και στο κοινό που διαβάζει αυτές τις γραμμές.

Οπότε και δίχως περαιτέρω καθυστέρηση, ορίστε τα κυριότερα σημεία του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Παρέχεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις μέχρι και τις 31-5-2017, η δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης στους φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, με μείωση, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, από τις κατά νόμο επιβαρύνσεις μη υποβολής, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή καταβολής (πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμο). Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013, στις διατάξεις του άρθρου 57 μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το πέρας της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Καταληκτικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα. Σταδιακά και ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης των Ταμείων, θα καταστεί υποχρεωτική η αποδοχή πιστωτικών καρτών από όλες τις επιχειρήσεις, πιθανώς για τις περισσότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2017.

Στο πλαίσιο αυτό, το αφορολόγητο θα συνδεθεί και με την πληρωμή μέσω τραπεζικών προϊόντων (κάρτες, e-banking, κλπ.) ενώ πέναλτι θα δέχονται όσοι δεν έχουν το προβλεπόμενο για το εισόδημά τους ποσό. Εδώ αναμένεται να εξαιρεθούν ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν την άνεση που απαιτείται για τον νέο τρόπο συναλλαγών. Οι κατηγορίες αυτές ωστόσο δεν θα πάψουν να είναι υπόχρεες στην προσκόμιση αποδείξεων, όπως μέχρι τώρα κάνανε οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Οι μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες του άρθρου 18 του ν.4172/2013 ισχύουν εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.
Επίσης μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που δύναται να εξοφληθεί με μετρητά.

Θεσπίζεται πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους καταναλωτές να ζητούν την χρήση άλλων τρόπων πληρωμής από τα μετρητά.

Δημιουργία μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών στη Γ.Γ.Π.Σ.

Δηλαδή καταρτίζεται ενός συνεκτικός μηχανισμός για την συνεχή τροφοδότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, διαμέσου των παροχών υπηρεσιών πληρωμών (πχ, τράπεζες), που δραστηριοποιούνται νομίμως στη χώρα, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η διασταύρωση των στοιχείων συναλλαγών των επιχειρήσεων.

Μισθοδοτικό κόστος, αναγνωρίσιμο μόνο μέσω τραπέζης

Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 39β του Φ.Π.Α.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου, επανακαθορίζεται το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών για το οποίο έχει εφαρμογή το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου για το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, στα 2.000.000 ευρώ. Ιδιαιτέρως θα ευνοηθούν από την ένταξή τους στο καθεστώς επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά προς το Δημόσιο.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, μελετάει και άλλα θέματα, όπως πχ την «σκιώδη μίσθωση» (πχ. Εταιρία Airbnb), ρυθμίσεις που παρατείνονται προκειμένου να διακανονιστούν οφειλές και άλλα ζητήματα, όμως τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου τόσο για τον φορολογούμενο, όσο και για την επιχείρηση είναι τα άνω. Αναμένουμε τις εξελίξεις και φυσικά κάθε εξέλιξη, θα την μεταφέρουμε άμεσα.

- See more at: http://www.isologismo.gr/new.php?id=113#sthash.fqZcUJs0.dpuf

 
S+G1.jpg

Player για Android

Android Player

Απο το κινητό σας πάτε στο: ρυθμίσεις -> ασφάλεια -> και ενεργοποιήστε την εγκατάσταση εφαρμογών απο άγνωστες πηγές. Με μία εφαρμογή QR Code Reader σκανάρετε την παραπάνω εικόνα ή πατήστε εδώ.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΔιαφήμισηCreated by LiquidMinds | Powered by FRIKTORIA | Valid XHTML | Valid CSS.